Hoe vaak heb ik BSR nodig

Hoe vaak heb ik Body Stress Release nodig?

Om het proces op gang te brengen, wordt er gestart met drie consulten.

Deze drie consulten vinden plaats op dag 1, dag 4 en dag 11.
Bijvoorbeeld het eerste consult op maandag (dag 1), het tweede consult in dezelfde week op donderdag (dag 4) en vervolgens het derde consult de week erop tevens op donderdag (dag 11).

Het vervolg is afhankelijk van diverse zaken. Als de vastgezette spierspanning nog niet zo lang aanwezig is, zal het proces van loslaten, over het algemeen vrij snel plaatsvinden. De kern wordt snel bereikt.

Wanneer er gedurende langere tijd spanning is opgebouwd en vastgezet, dan zal er ook een langere en eventueel intensieve periode nodig zijn om deze weer af te bouwen.

De snelheid van het BSR-proces wordt beïnvloed door de actuele omstandigheden. Wanneer deze omstandigheden veel stress veroorzaken, zal de ‘oude vastgezette’ spanning minder snel worden afgebouwd.

Wanneer de klachten verdwenen zijn is het raadzaam om ‘onderhoud’ te plegen.
Alles, maar ook iedereen, heeft onderhoud nodig. De raadzame regelmaat hiervan is afhankelijk van de individuele (lichamelijke, mentale en emotionele) gesteldheid. Na een consult wordt hierin advies gegeven door de BSR practitioner.