Home

Welkom bij Body Stress Release Hoogeveen

Dit is de officiële website van Body Stress Release Hoogeveen.

In verband met de COVID-19 pandemie (n.a.v. de aangekondigde lockdown op 18 december 2021):

Momenteel is bepaald dat de zorgverlening die wij verlenen uitgezonderd is van de verplichte lockdown welke, op 18 december 2021, is afgekondigd. Wij blijven tot nader order geopend!

Een mens kan op vele manieren lichamelijk, mentaal en/ of emotioneel geplaagd worden hetgeen zich uit in een verscheidenheid aan klachten. Vaak volgt hierop een lange zoektocht naar een oorzaak en een mogelijke oplossing.

Het blijkt dat veel klachten hun oorzaak kennen in vastgezette spanning in spieren, oftewel body stress. Dit is natuurlijk niet vreemd in deze stressvolle maatschappij.

Body Stress Release (BSR) is een in de praktijk bewezen techniek om die vastgezette spanning tot het juiste niveau terug te brengen waardoor klachten verdwijnen. De techniek is geschikt voor iedereen: jong en oud, ziek of gezond.

EEN LICHAAM ZONDER BODY STRESS IS ENERGIEK EN FUNCTIONEERT OPTIMAAL