BSR – zinvol als oorzaak van stress aanwezig blijft?

Is BSR wel zinvol als de oorzaak van de stress in het leven aanwezig blijft?

Zeer zeker. De bedoeling van BSR is niet alleen het los laten van reeds opgeslagen lichaamsspanning, maar ook het voorkomen van opbouw van nieuwe body stress.

In de mechanica is het alom bekend, dat wanneer je machines zwaar belast je deze ook goed moet onderhouden ter voorkoming van problemen. In de biomechanica van ons lichaam is het niet anders. Hoe meer belasting, hoe meer onderhoud er nodig is om te voorkomen dat het lichaam tot beschermende actie overgaat en body stress gaat opbouwen.

Er zijn veel mensen die al jaren regelmatig voor onderhoudszorg komen en daardoor hun beroep of hun sport kunnen blijven beoefenen of überhaupt op de been kunnen blijven. Sommigen komen iedere maand (vaak oud hernia patiënten), en anderen komen om de twee tot drie maanden of met nog langere tussenpozen.