BSR – reflexologie/Touch for Health/Shiatsu/Reiki/ chiropractie of manuele therapie?

Is Body Stress Release zoiets als reflexologie/ Touch for Health/ Shiatsu/ Reiki? Heeft het iets te maken met chiropractie of manuele therapie?

Nee, Body Stress Release is niet vergelijkbaar met deze therapieën. Het is puur een techniek die op het lichaam wordt toegepast. Body Stress Release is een gedetailleerd en precies systeem waarmee bepaald kan worden wáár stress- of spanningsvelden diep “opgesloten” zitten in het lichaam, en waarmee vervolgens het lichaam gestimuleerd kan worden deze spanning los te laten (“release”). Dit leidt tot herstel van het functioneren van het zenuwstelsel waardoor het lichaam tot beter functioneren komt en beter opgewassen is tegen nieuwe stress/spanningsbronnen die het leven ons aanbiedt.